8. Sınıf Testi: Paragrafta Anlam

Çözeceğiniz Test: 8. Sınıf Testi: Paragrafta Anlam


SORU 1Beyin, kafatasının içinde, beyin zarlarıyla örtül­müş, beyazımtırak ve yumuşakça bir kitle du­rumundaki sinir organıdır. Duyum ve bilinç merkezini oluşturan beyin, insanları hayvan­lardan ayıran en önemli organdır. Bu yönüyle insan beyni hayvanlarda görülmeyen konuş­ma, bilinç, sevinç, üzüntü gibi eylem ve duy­guların merkezidir. Dış dünyayla ilgili bütün ilişkiler, duyular aracılığı ile beyne iletilir, orada değerlendirilir ve vücudun gerekli tepkiyi gös­termesi sağlanır. Gri ve beyaz hücrelerden olu­şan beyin, kafatasının arkasında bulunan bir delikle omuriliğe bağlanır. Beyin ve omurilik, üç katlı koruyucu zarla sarılıdır. Beyne en yakın olan iç zar ile orta zar arasında beyin sıvısı de­nilen bir sıvı bulunur. Anatomik bakımdan be­yin; beyin yarıküreleri, orta beyin, beyincik ve beyin sapından oluşur.


Yukarıdaki parçadan "beyin" ile ilgili aşağı­dakilerden hangisine değinilmemiştir?


SORU 2Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım
Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil kızım
Zulmün önünde dimdik tut onurunu
Sevginin önünde eğil kızım.
Ataol BEHRAMOĞLU
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi öğütlenmemektedir?


SORU 3(1) Sinemanın mucizesi insan yüzünün yakın planıdır. (2) Geniş açıya yönelik bu akım, kısmen sinemanın geçirdiği dönüm noktası olan teknolojik değişimlerle açıklanabilir. (3) Bu yüzden sinemanın şimdilerde yakın planlardan kaçması şaşırtıcı. (4) Bunun sebebini anlamakta zorlanıyorum.


Yukarıda numaralarla belirtilmiş cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?


SORU 4Poyraz, sert esmeye başlamıştı. Balıkçı teknesindekiler, bir an önce eve gitme arzusuyla daha bir sert asılıyorlardı ağlara. Balıkların çır-pınışlarıyla martıların çığlıkları birbirine karış­mıştı. Sudan çıkan her balık tekrar suya dön­mek istiyor ama teknedekiler hızlı hareketlerle buna engel oluyordu. Güneş yavaş yavaş ufuk­tan kaybolmaya yüz tutarken bir günü daha bereketle bitirmenin huzuruyla balıkçılar dua ediyorlardı.


Parçanın anlatımında hangi duygu ile ilgili ayrıntıdan yararlanılmamıştır?


SORU 5İnsanlar birbirine mektup yazmalı. Çünkü mektupta sesin tonu belli olmaz. Çünkü mektup düşünülerek yazılır. Birdenbire ağzımızdan kaçan kelimeleri hiçbir şey geri getiremez. Söylediklerimizin üstü çizilemez. Çünkü söylediklerimiz dinlenmeyebilir; sözümüz kesilir, içeriye o anda biri girer, okunan mektup ise mutlaka tamamlanır.


Parçaya göre mektup yazmanın asıl nedeni nedir?


SORU 6(1) Köpekler daha yabanda yaşarken güçlü koku alma duyuları ile hızları sayesinde avlanıp yaşamını sürdürüyorlardı. (2) Avı, daha iyi yakalamalarını sınırlayan içeri çekemedikleri tırnaklarıdır. (3) Fakat çitalar ve köpekler, tırnaklarını keskin uçlu pençeler durumuna getiremezler. (4) Aslan, kaplan ve leopar gibi yabani tüm kediler çekebildikleri ve istediklerinde ayak kaslarını gererek açabildikleri pençelerini ava batırabilirler.


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yer değiştirirse parçada anlamlı bütünlük sağlanmış olur?

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir