8. Sınıf Testi: Cümlenin Ögeleri

Çözeceğiniz Test: 8. Sınıf Testi: Cümlenin Ögeleri

SORU 1


Aşağıdaki cümlelerin hangisi, özne ve yük­lemden oluşmuştur?

SORU 2


"Dışarı" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han­gisinde farklı bir öge durumundadır?

SORU 3


Aşağıdakilerin hangisinde zarf tümleci, cümleye durum anlamı katmıştır?

SORU 4


“Kitap”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özne”görevinde kullanılmıştır?

SORU 5


“Öykülerimde dostluğu anlatmaya çalıştım.”cümlesinin öğelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? *Zor Soru

SORU 6


‟Büyük sehpanın üzerinde duran bardağı bulaşık makinesine koydu.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

SORU 7


Evin en küçük kızı, iki gündür balkon masasında duran kitapları içeriye götürdü.


Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

SORU 8


(1) Bitkin günlere uyanıyor gözlerim. (2) Soğuk odaların içinde bir tek yaşama umudum koru­yor beni. (3) On sekiz yıldır öğretmenlik yaptı­ğım kasabalarda... (4) Bomboş sokaklarda ço­cukluğumun umutsuzluğu çarpıyor suratıma. (5) Ben kendimce dünyayı değiştirmek için uğ­raşıyorum.


Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cüm­lelerin hangisi kendinden önceki cümlenin bir öğesi durumundadır?

SORU 9


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle­mi, sıfat tamlamasından oluşmaktadır?

SORU 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz, belirtili nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır?

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir