8. Sınıf Testi: Anlatım Bozukluğu

Çözeceğiniz Test: 8. Sınıf Testi: Anlatım Bozukluğu

SORU 1


Doktorun söylediğine göre üç gün dinlenip...


Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangi­siyle sürdürülürse gereksiz sözcük kullanı­mından kaynaklanan anlatım bozukluğu meydana gelir?

SORU 2


"Cirit, Türk milletine özel bir ata sporudur." cümlesindeki anlatım bozukluğunun ben­zeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

SORU 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış sözcük kullanımından kaynaklanan anla­tım bozukluğu yoktur?

SORU 4


İlçemizdeki özel ve resmî kuruluşların tamamı, hem kültürel hem ekonomi yönünden kalkın­mamız için yoğun bir çaba göstermektedir.


Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gider­mek için aşağıdakilerden hangisi yapılma­lıdır?

SORU 5


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlam­lı sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu yoktur?

SORU 6


"İki sınav kâğıdı arasındaki ayrıntıyı göremedim." cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

SORU 7Tablodaki anlatım bozukluğu olmayan kutucuk taranırsa şeklin yeni görünümü nasıl olur?


SORU 8


Kaç numaralı cümleden virgül (,) kaldırılırsa, cümlenin anlamı değişmez?

SORU 9


Aşağıdakilerin hangisinde sözcüklerin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

SORU 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir