7. Sınıf Türkçe Testi: Paragrafta Anlam Testi Çöz

Çözeceğiniz Test: 7. Sınıf Türkçe Testi: Paragrafta Anlam Testi Çöz

SORU 1


Saçlarını dağıtmıştı yağmur. Yanağını, kaşını, kirpiğini yalayıp yıkamış; gözlerinin bebeğinde kara bir su birikintisi gibi noktalamıştı. Her dalında narin bir çiçek ya da küçük meyveler asılan bir ağaca benzetmişti onu yağmur.


Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

SORU 2Şiirde hangi söz sanatı kullanılmıştır?

SORU 3Numaralandırılmış cümlelerden bir parça oluşturulursa, doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

SORU 4


Bir ulusun aydınlarına, düşünürlerine ulusun seçkinleri adı verilir. Seçkinler, yüksek bir öğrenim ve eğitim görmüş olmakla halktan ayrılmış olanlardır. İşte halka doğru gitmesi gerekenler bunlardır.


Yukarıdaki paragraf hangi soruya cevap olarak söylenmiştir?

SORU 5


Sabır, diğer kuvvetlerinde zinde tutulması için gerekli bir kuvvettir. Sabır olmazsa, diğer kuvvetler ziyan olabilir. Üstün çalışma gücüne sahip birisi, gerektiğinde sabırlı davranamazsa çalışma gücü ziyan olur gider. Demek ki sabır, diğer kuvvetlerimizin sevkinde önemli rol oynar. Bir bela karşısında gerekli olan sabır, bir başarı karşısında da gereklidir. Bela karşısında gösterilen sabır nasıl belanın sıkıntılarını azaltırsa, başarı karşısında gösterilen sabır da başarıyı artırır.


Paragrafın ana düşüncesi, aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 6Yukarıdaki şiirde şair, kime seslenmektedir?

SORU 7


İlk karşıma çıkan lüks otelden içeriye girdim. Oteldeki iç mimari gözlerimi kamaştırmıştı. Otelde çalışan küçük çocuğun gözbebekleri “sabahın altısında bu adamın burada ne işi var?” der gibiydi. Çocuk, beni odama kadar götürüyordu. Çok sempatik bir görünüşü vardı. On altıncı katta asansörden indik. Bana odayı gösterecek çocuğun peşlinden yürüyordum. Çocuk kısa bir koridoru geçti, bir odanın önünde durdu. Ben de durdum. Kapıyı açtı, içeri girdik. Perdeler sıkı sıkıya kapalı. Çocuk perdeleri açıp dışarıyı göstermek istedi. Engel oldum. Lambaları yaktı. Bir şey isteyip istemediğimi sordu. İstemediğimi söyledim. Bahşişini verdim, gitti.


Bu parçadaki olay, yer, zaman ve kişiler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


SORU 8


Halkımız masal ve destanlarında, ninnilerinde daima derdinini ve arzusunu ifade etmeye çalışmıştır. Onun için halk edebiyatı incilerine yalnız sanat eserleri gözü ile değil, aynı zamanda tarihimizin ayrı ayrı devirlerini aksettiren, geçip geldiğimiz yollardan haber veren tarihi senetler gözü ile bakmalıyız.


Paragrafa göre, halk edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

SORU 9


Bildiğimiz kadarıyla, yüksek seviyede bir dili kullanmak insana özgüdür. İnsan, var olduğu müddetçe dil de vardır. İnsan doğar, yaşar ve ölür; çünkü canlıdır. Dil ise, ilk insanla beraber bir kere doğmuştur; belki (…………)


Paragraf, aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülmelidir?

SORU 10


Gülmece yazılarıyla tanındığım için, başladığı günden beri “Bizimkiler”e güldürü damgası vuruldu. Amacım salt güldürmek değil. Hiçbir zaman temeli olmayan gülmece yapmadım. Muz kabuğuna basılıp düşünce de gülünür; ama sağlıklı değildir. Biz dizide günlük gerçekler üzerine örülmüş mesajlar sunuyoruz. Bir tarafta uygarlık ve demokratik ilkelerle son derece çelişen zorbalık; diğer tarafta yumuşak, kurallara uyan kentli ailesi. Bu gerçek öğeleri üzerine kurduğumuz dizi, dramatik öğeleriyle güldürüyor ve düşündürüyor.


Bu parçada gülmeceyle ilgili olarak anlatılmak istenen nedir?

SORU 11


Bahçede,  benden önce gelmiş olan çocuklar, ya oradan oraya koşuyor ya birbirlerine yüksek sesle bağırıyor ya da kümeler oluşturmuş sohbet  ediyorlardı. Ben, biraz mahcup, biraz saldırgan, çevreme bakınıp dururken, birden adımın çağrıldığını duydum.


Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki parçanın son cümlesi olarak kullanılamaz?

SORU 12


Ailenin yanında suçluluğu en fazla etkileyen bir diğer unsur da okuldur. Çocuğun kişiliğinin oluşmasında çok önemli bir faktör olan eğitimin aracı okul, şüphesiz ki suçları azaltmaktadır. Okul bir sosyal kurum olarak gerektiğinde aile ve yakın çevrenin veremediği olumlu etkileşim ortamını hazırlayan bu boşluğu dolduran bir kuruluştur. Okul, bu önemli işlevini gereği gibi yerine getirebildiği ölçüde başarılı olur.


Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir