7. Sınıf Türkçe Testi: Kelimede Anlam Testi Çöz

Çözeceğiniz Test: 7. Sınıf Türkçe Testi: Kelimede Anlam Testi Çöz

SORU 1


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü sözlükteki ilk anlamıyla kullanılmıştır?

SORU 2


Aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir kelime yoktur?

SORU 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmamıştır?

SORU 4


"O gün bu gündür ağzını bıçak açmıyor." cümlesine yeşil olarak yazılan sözün kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

SORU 5


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?

SORU 6


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir yöntemle oluşturulmuştur?

SORU 7


“Kâh susar, kâh çırpınır, kâh ürperir, kâh çağlar” dizesinde kâh sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

SORU 8


‘Bakım’ sözcüğü hangi cümlede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

SORU 9Yukarıdaki cümlelerde “ölçü” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

SORU 10


 Bu cümlelerde altı çizili sözlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

SORU 11


“Suçlu tüm delilleri yok etmişti.” altı çizili sözcüğün yerine hangi seçenekteki sözcük kullanılırsa anlam bozulmaz?

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir